La poesia experimental catalana (1959-2004): característiques, relacions internacionals i genèriques, recepció entre els més joves

Investigador principal
Glòria Bordons
Codi de referència
FFI2013-41063-P

Alexandre Bataller, Juan Carlos Fernández Serrato, Eva Figueras, Margarida Prats. Equip de treball: Emma Bosch, Daniela Cavalli, Anna M. Moreno de la UB i Marc Audí –Université Michel Montaigne, Bordeaux–, Carlota Caulfield –Mills College Berkeley– i 2 col·laboradors de centres de Secundària: Jordi Clopés i Júlia Ferrer.

Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

El projecte "La poesia experimental catalana (1959-2004): característiques, relacions internacionals i genèriques, recepció entre els més joves" té tres objectius principals:

1) En primer lloc l'ampliació de la base de dades de poetes, esdeveniments i revistes (http://www.pocio.mydocumenta.com/), realitzada en el projecte anterior ("La poesia experimental catalana des de 1959 a 2004" FFI2010 -18.880 subprograma FILO).

2) En segon lloc i a partir de les indagacions teòriques i dels contactes establerts en les "Jornades internacionals de poesia experimental: poètiques, crítica i recepció" celebrades al MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona) a l'octubre de 2012 (acció complementària FFI2011-16053-E) es proposa aprofundir en les relacions intergenèriques i interartístiques que es donen dins de l'anomenada poesia experimental, en les seves característiques específiques, en la seva relació amb la literatura de masses, i en els vincles entre els autors catalans, espanyols i internacionals en els diferents períodes estudiats.

3) En tercer lloc, el projecte s'expandeix cap a l'estudi de la recepció d'aquest tipus de poesia a les aules, gràcies a la col·laboració d'un ampli equip de treball en què es troben joves doctorands vinculats a la docència universitària o a l'ensenyament obligatori, així com de la Fundació Joan Brossa, que ofereix les seves activitats de rutes i tallers literaris com a banc de proves per a l'experimentació.