La poesia experimental catalana (1959-2004): característiques, relacions internacionals i genèriques, recepció entre els més joves

Investigador principal
Glòria Bordons
Codi de referència
FFI2013-41063-P

Alexandre Bataller, Juan Carlos Fernández Serrato, Eva Figueras, Margarida Prats. Equip de treball: Emma Bosch, Daniela Cavalli, Anna M. Moreno de la UB i Marc Audí –Université Michel Montaigne, Bordeaux–, Carlota Caulfield –Mills College Berkeley– i 2 col·laboradors de centres de Secundària: Jordi Clopés i Júlia Ferrer.

Any d'inici
Any de finalització