Logodiversity, Marie Curie International Reintegration Grant

Investigador principal: 
Cedric Boeckx
Codi de Referència: 
PIRG-GA-2009-256413
Membres: 
Any d'inici: 
dijous, 1 juliol, 2010
Any de finalització: 
dilluns, 30 juny, 2014