Logodiversity, Marie Curie International Reintegration Grant

Investigador principal
Cedric Boeckx
Codi de referència
PIRG-GA-2009-256413
Membres
Any d'inici
Any de finalització