Publicacions

Autor
Jordi Castellanos i Jordi Marrugat (dir.)
Any
2020
Lloc
Barcelona
Editorial
Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona
Autor
Lluís Payrató and Ignasi Clemente
Any
2020
Lloc
Berlin
Editorial
De Gruyter Mouton
Autor
Emili Boix-Fuster i Maria Pilar Perea (eds.)
Any
2020
Lloc
Barcelona
Editorial
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor
Josep Murgades, Neus Nogué, Eloi Bellés (eds.)
Any
2020
Lloc
Barcelona
Editorial
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor
Lola Badia (ed.)
Any
2020
Lloc
Barcelona
Editorial
Editorial Barcino
Autor
Marina Massaguer Comes, Avel·lí Flors-Mas i F. Xavier Vila
Any
2020
Lloc
Barcelona
Editorial
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Autor
Josep Carner (trad.); Jaume Coll (ed.)
Any
2020
Lloc
Barcelona
Editorial
Univers Llibres
Autor
Núria Alturo
Any
2020
Lloc
Barcelona
Editorial
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor
Laura Farré
Any
2020
Lloc
Saragossa
Editorial
Gara d’Edizions
Autor
Antoni I. Alomar, Montserrat Lluch, Aina Sitjes, Albert Soler (eds.)
Any
2020
Lloc
Palma
Editorial
Patronat Ramon Llull
Autor
Emili Boix-Fuster, Albert Bastardas-Boada, Rosa M. Torrents (coords.)
Any
2019
Lloc
Bern
Editorial
Peter Lang International Academic Publishers
Autor
Joan Santanach (intr.); John Dagenais (trad.)
Any
2019
Lloc
Barcelona - Woodbridge
Editorial
Barcino - Tamesis
Autor
Jordi Fortuny Andreu
Any
2019
Lloc
Barcelona
Editorial
Editorial UOC
Autor
Josep Murgades
Any
2019
Lloc
Santa Coloma de Queralt
Editorial
Obrador Edèndum
Autor
Anna Fernàndez-Clot (ed.)
Any
2019
Lloc
Palma
Editorial
Patronat Ramon Llull
Autor
F. Xavier Vila i Emili Boix-Fuster (eds.)
Any
2019
Lloc
Barcelona
Editorial
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor
Clàudia Pons-Moll, Josefina Carrera-Sabaté, Jesús Bach-Marquès, Leia Jiménez Torres (coord.)
Any
2019
Lloc
Barcelona
Editorial
Graó
Autor
Àngels Massip-Bonet; Gemma Bel-Enguix; Albert Bastardas-Boada (eds.)
Any
2019
Editorial
Springer International Publishing
Autor
Enric Cassany i Josep M. Domingo (dir.)
Any
2019
Lloc
Barcelona
Editorial
Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona
Autor
Sebastià Bonet, Neus Nogué, Eulàlia Salvat (eds.)
Any
2018
Lloc
Barcelona
Editorial
Edicions Universitat de Barcelona
Autor
Josep Solervicens (ed.)
Any
2018
Lloc
Barcelona
Editorial
Punctum
Autor
Lluís Payrató
Any
2018
Lloc
Madrid
Editorial
Editorial Síntesis
Autor
Lola Badia, Joan Santanach, Albert Soler (eds.)
Any
2018
Lloc
Barcelona - Palma
Editorial
Edicions de la Universitat de Barcelona - Edicions de la Universitat de les Illes Balears
Autor
Francesc Tous Prieto
Any
2018
Lloc
Palma
Editorial
Patronat Ramon Llull
Autor
Àngels Massip-Bonet
Any
2018
Lloc
Barcelona
Editorial
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor
Neus Nogué Serrano
Any
2018
Lloc
Barcelona
Editorial
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor
Albert Bastardas i Boada, Emili Boix-Fuster, Rosa M. Torrens Guerrini (coords.)
Any
2018
Lloc
Barcelona, Editorial Octaedro
Autor
Antònia Carré i Lluís Cifuentes
Any
2017
Lloc
Londres
Editorial
Queen Mary, University of London
Autor
Anna Alberni
Any
2017
Lloc
Barcelona
Editorial
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - Biblioteca de Catalunya