Publicacions

Autor
Àngels Massip-Bonet; Gemma Bel-Enguix; Albert Bastardas-Boada (eds.)
Any
2019
Editorial
Springer International Publishing
Autor
Joan Santanach (intr.); John Dagenais (trad.)
Any
2019
Lloc
Barcelona - Woodbridge
Editorial
Barcino - Tamesis
Autor
Jordi Fortuny Andreu
Any
2019
Lloc
Barcelona
Editorial
Editorial UOC
Autor
Anna Fernàndez-Clot (ed.)
Any
2019
Lloc
Palma
Editorial
Patronat Ramon Llull
Autor
Emili Boix-Fuster, Albert Bastardas-Boada, Rosa M. Torrents (coords.)
Any
2019
Lloc
Bern
Editorial
Peter Lang International Academic Publishers
Autor
F. Xavier Vila i Emili Boix-Fuster (eds.)
Any
2019
Lloc
Barcelona
Editorial
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor
Clàudia Pons-Moll, Josefina Carrera-Sabaté, Jesús Bach-Marquès, Leia Jiménez Torres (coord.)
Any
2019
Lloc
Barcelona
Editorial
Graó
Autor
Enric Cassany i Josep M. Domingo (dir.)
Any
2019
Lloc
Barcelona
Editorial
Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona
Autor
Josep Murgades
Any
2019
Lloc
Santa Coloma de Queralt
Editorial
Obrador Edèndum
Autor
Francesc Tous Prieto
Any
2018
Lloc
Palma
Editorial
Patronat Ramon Llull
Autor
Lola Badia, Joan Santanach, Albert Soler (eds.)
Any
2018
Lloc
Barcelona - Palma
Editorial
Edicions de la Universitat de Barcelona - Edicions de la Universitat de les Illes Balears
Autor
Sebastià Bonet, Neus Nogué, Eulàlia Salvat (eds.)
Any
2018
Lloc
Barcelona
Editorial
Edicions Universitat de Barcelona
Autor
Albert Bastardas i Boada, Emili Boix-Fuster, Rosa M. Torrens Guerrini (coords.)
Any
2018
Lloc
Barcelona, Editorial Octaedro
Autor
Neus Nogué Serrano
Any
2018
Lloc
Barcelona
Editorial
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor
Josep Solervicens (ed.)
Any
2018
Lloc
Barcelona
Editorial
Punctum
Autor
Lluís Payrató
Any
2018
Lloc
Madrid
Editorial
Editorial Síntesis
Autor
Àngels Massip-Bonet
Any
2018
Lloc
Barcelona
Editorial
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor
Antònia Carré i Lluís Cifuentes
Any
2017
Lloc
Londres
Editorial
Queen Mary, University of London
Autor
Anna Alberni
Any
2017
Lloc
Barcelona
Editorial
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - Biblioteca de Catalunya
Autor
Joan Santanach
Any
2017
Lloc
Barcelona
Editorial
Edicions Universitat de Barcelona
Autor
Carrera-Sabaté, Josefina; Pons-Moll, Clàudia; Bach Marquès, Jesús (coord.)
Any
2017
Lloc
Barcelona
Editorial
Graó
Autor
Jiménez Zafra, S., Taulé, M., Martín Valdivia, M.T., Martí, M.A., Ureña, L.A.
Any
2017
Lloc
Language, Resources and Evaluation
Editorial
Dordrecht, Springer Science+Business Media
Autor
Alcoba, Santiago, Maria Antònia Martí
Any
2016
Lloc
Dolors Poch Olivé, ed. Lingüístca Iberoamericana. El español en contacto con las otras lenguas peninsulares.
Editorial
Iberoamericana Vervuert, Madrid
Autor
Josep Carner
Any
2016
Lloc
Barcelona
Editorial
Edicions 62
Autor
Daniel Casals i Neus Nogué (eds.)
Any
2016
Lloc
Barcelona
Editorial
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor
Ramon Llull
Any
2016
Lloc
Barcelona
Editorial
Editorial Barcino
Autor
Anna Alberni i Simone Ventura (ed.)
Any
2016
Lloc
Roma
Editorial
Viella Editrice - IRCVM