Elements de sintaxi generativa

Autor: 
Jordi Fortuny Andreu
Membres Autors: 
Any: 
2019
Lloc: 
Barcelona
Pàgines: 
200
Col·lecció: 
Manuals
Editorial: 
Editorial UOC
ISBN: 
9788491806004

Elements de sintaxi generativa és una introducció concisa a la sintaxi generativa. S’ha dissenyat per emprar-se com a llibre de text d’una primera assignatura quadrimestral sobre aquesta matèria. Va adreçat especialment a estudiants que ja tenen nocions de lingüística general i que a més s’han familiaritzat amb l’estudi descriptiu de les propietats gramaticals de la llengua catalana. No es pressuposen coneixements previs de sintaxi generativa. Aquest llibre de text conté, al final de cada tema, una llista d’exercicis que pretenen desenvolupar la destresa de l’estudiant a l’hora de construir arguments sòlids i descripcions precises sobre fenòmens lingüístics.

Fitxa de l'editorial.