Pompeu Fabra, a la Universitat i de la Universitat

Autor
Josep Murgades, Neus Nogué, Eloi Bellés (eds.)
Any
2020
Lloc
Barcelona
Pàgines
168
Col·lecció
Lingüística UB
Editorial
Edicions de la Universitat de Barcelona
ISBN
978-84-9168-333-9 / 978-84-9168-630-9 (eBook)

Pompeu Fabra és l’arquitecte de la codificació moderna de la llengua catalana: la seva proposta normativa ha esdevingut el model que guia la tasca prescriptiva actual. Però aquest paper de codificador és només una de les cares d’una personalitat molt més complexa, que comprèn les facetes de lingüista autodidacte, de docent i gestor universitari, i de ciutadà compromès amb el país. Amb motiu del cent-cinquantè aniversari del seu naixement i del centenari de la publicació de la Gramàtica catalana, i en el marc de les activitats de l’Any Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona va retre-li homenatge amb una exposició i una jornada acadèmica. Fruit d’aquests actes, Pompeu Fabra, a la Universitat i de la Universitat presenta una recopilació d’articles que analitzen aspectes lingüístics de la seva obra, n’estudien els anys de formació, la recepció de les seves propostes normatives i la feina que va dur a terme en aquesta institució.

Fitxa del llibre i eBook.

Publicació disponible al Dipòsit Digital de la UB: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/174595

Vídeo de la presentació del llibre a la Universitat de Barcelona (14 de maig del 2021): https://www.ub.edu/ubtv/video/presentacio-llibre-pompeu-fabra