Grup d'Estudi de la Variació Dialectal

Investigador principal
Maria-Rosa Lloret

El Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD), que forma part del grup de recerca consolidat Grup d'Estudi de la Variació (GEV), s'ocupa de l'estudi de la variació dialectal sincrònica del català i actualment treballa en el projecte “Descripció i interpretació de la variació lingüística: aspectes fònics i morfològics del català i altres llengües romàniques (DIVaL)” (FFI2013-46987-C3-1-P), finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. DIVaL és un dels tres subprojectes que integren el projecte de recerca, coordinat per la Universitat de Barcelona, en què participen també la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra: “Estudi de la fonologia i la morfologia del català i altres llengües romàniques: descripció, teoria i variació (FoMoCaR)” (FFI2013-46987-C3).