Grup d'Estudi de la Variació Dialectal

GEVAD
Investigador principal
Clàudia Pons-Moll i Maria-Rosa Lloret

Manel Badal i Bertolín (Universitat de València)

Ricard Herrero (Universitat de València)

Gaja Jarosz (University of Massachusetts, Amherst, USA)

Karen Jesney (University of Carleton, Canada)

Jesús Jiménez Martínez (Universitat de València)

Jacques Koreman (Norwegian University of Science and Technology, Norway)

Violeta Martínez-Paricio (Universitat de València)

Esteve Valls i Alecha (Universitat Internacional de Catalunya / Universitat de Barcelona)

El Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD), que forma part del grup de recerca consolidat Grup d'Estudi de la Variació (GEV), s'ocupa de l'estudi de la variació dialectal sincrònica del català. Té com a objectiu principal l'estudi de fenòmens fonètics, fonològics i morfològics, amb èmfasi, per una banda, en la variació dialectal del català i en la comparació entre diferents llengües romàniques i altres llengües i, per l'altra, en l'estudi de les interaccions entre diferents components de la gramàtica.