Xevi Pujol Molist

Xevi Pujol
Becari de 3r cicle
93 403 56 31
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.13, Secció de lingüística catalana

Enginyer superior de telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (2011), graduat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (2020) i màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes per aquesta darrera universitat (2021; Premi extraordinari de màster).

Els seus interessos de recerca són l'estudi dels processos fonològics i la teoria lingüística que donen compte de la nativització dels manlleus en català, l'anàlisi fonològica formal mitjançant la teoria de la Gramàtica Harmònica (Harmonic Grammar), i diversos àmbits de la fonotaxi i de la tipologia fonològica del català. Aquests àrees de recerca centren l'interès de la tesi doctoral en què treballa actualment, després de ja haver-ne començat l'estudi al seu treball de final de grau.

 

Publicacions (articles)

  • Xevi Pujol Molist (2022), "Els sons del català: un recurs web per a l'aprenentatge i la recerca en l'àmbit de la fonètica i la fonologia catalanes", TEISEL. Tecnologías para la investigación en segundas lenguas, 1, 1-15. http://doi.org/10.1344/teisel.v1.37623

Grups de Recerca

Projectes de Recerca