Usos i transformacions dels gèneres paraliteraris en la literatura catalana de la postmodernitat (1968-2021) - PAPCAT

Investigador principal
Víctor Martínez-Gil (UAB, IP1) / Jordi Marrugat (UB, IP2)
Codi de referència
PID2021-122535NB-I00

Víctor Martínez-Gil (UAB)

Núria Santamaria (UAB)

Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

Ministerio de Ciencia e Innovación - Agencia Estatal de Investigación (MICIN - AEI).