Els sons del català

Autor
Josefina Carrera-Sabaté; Clàudia Pons-Moll; Joan Solà Cortassa
Any
2014
Lloc
en línia
Editorial
http://www.ub.edu/sonscatala/ca

Espai web que recull un conjunt de recursos i materials per a l'aprenentatge de la fonètica i la fonologia catalanes: http://www.ub.edu/sonscatala/ca.