Tesis doctorals vinculades al projecte Sciència.cat

Aquest any 2021 s’han llegit dues tesis doctorals vinculades al projecte de recerca Sciència.cat, dirigit per Lluís Cifuentes al Departament (Estudis de Filologia Catalana). Les autores d’aquestes tesis, totes dues italianes, han fet estades al nostre Departament mentre preparaven la seva recerca doctoral, centrada en l'estudi del llenguatge d'especialitat medieval. 

El dia 7 de maig, Claudia Lemme (Università degli Studi di Chieti) va defensar la seva tesi sobre Il ricettario del ms. 215 della Biblioteca Classense di Ravenna (ff. 93r-156v): edizione, commento linguistico e glossario, en la qual estudia i edita un excepcional receptari mèdic en català (occidental) i en italià (del centre-nord de la península) recopilat per un cirurgià del segle XV, que havia emigrat a Itàlia, per al seu ús professional. La seva tesi ha estat codirigida per Ilaria Zamuner (Univ. Chieti), Lluís Cifuentes (UB) i Sergio Lubello (Univ. Salerno).

Més ençà, el dia 5 de juliol, Ester Borsato (Università degli Studi di Siena), ha llegit la tesi Il lessico della navigazione e delle maestranze nella Venezia dei XIV-XV secolo: studio a partire da alcuni zibaldoni marittimi, en la qual estudia i edita tres manuals de construcció naval escrits en vènet i conservats en manuscrits del segle XV, el vocabulari dels quals és acarat al genovès, a l’occità i, en particular, al català (a partir de l’edició d’una selecció d’inventaris de galeres produïts a les drassanes de Barcelona). Aquesta tesi, codirigida per Pär Larson (Opera del Vocabolario Italiano, CNR) i Lluís Cifuentes (UB), s’ha elaborat en cotutela entre la universitat d’origen de l’autora i la UB. Més informació a Sciència.cat Notícies

Actualment, en el marc del mateix projecte de recerca i vinculades al nostre Departament (a través del programa de doctorat “Estudis lingüístics, literaris i culturals”, línia “Literatura catalana”), s’estan preparant les tesis doctorals d’Anna Gudayol, sobre la història del fons de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya; Stefania Buosi Moncunill, sobre la traducció catalana del Testament alquímic pseudolul·lià; Glòria Ribugent, sobre el Tractat de les mules de Manuel Díez; i Chiara Fragomeli (cotutela amb Siena), sobre el vocabulari matemàtic italià medieval acarat al corresponent català.