Alba Romanyà

Becària de 3r cicle
93 403 56 24
Grau de Filologia Catalana
Despatx 3.12

Barcelona, 1997. Ha estudiat el Grau de Filologia Catalana i el Màster d'Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes. Actualment és doctoranda del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i prepara una tesi sobre Joan Basset, un poeta de principis del segle xv.

Centres de Recerca

Projectes de Recerca