Publicacions

Autor: 
Josep Solervicens (ed.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Punctum
Autor: 
Sebastià Bonet, Neus Nogué, Eulàlia Salvat (eds.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions Universitat de Barcelona
Autor: 
Albert Bastardas i Boada, Emili Boix-Fuster, Rosa M. Torrens Guerrini (coords.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona, Editorial Octaedro
Autor: 
Neus Nogué Serrano
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor: 
Àngels Massip-Bonet
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor: 
Francesc Tous Prieto
Any: 
2 018
Lloc: 
Palma
Editorial: 
Patronat Ramon Llull
Autor: 
Lluís Payrató
Any: 
2 018
Lloc: 
Madrid
Editorial: 
Editorial Síntesis
Autor: 
Antònia Carré i Lluís Cifuentes
Any: 
2 017
Lloc: 
Londres
Editorial: 
Queen Mary, University of London
Autor: 
Joan Santanach
Any: 
2 017
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions Universitat de Barcelona
Autor: 
Neus Nogué Serrano
Any: 
2 017
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Santillana Grup Promotor