Publicacions

Autor: 
Marina Massaguer Comes, Avel·lí Flors-Mas i F. Xavier Vila
Any: 
2 020
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Autor: 
Lola Badia (ed.)
Any: 
2 020
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Editorial Barcino
Autor: 
Emili Boix-Fuster i Maria Pilar Perea (eds.)
Any: 
2 020
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor: 
Enric Cassany i Josep M. Domingo (dir.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona
Autor: 
Àngels Massip-Bonet; Gemma Bel-Enguix; Albert Bastardas-Boada (eds.)
Any: 
2 019
Editorial: 
Springer International Publishing
Autor: 
Clàudia Pons-Moll, Josefina Carrera-Sabaté, Jesús Bach-Marquès, Leia Jiménez Torres (coord.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Graó
Autor: 
F. Xavier Vila i Emili Boix-Fuster (eds.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor: 
Emili Boix-Fuster, Albert Bastardas-Boada, Rosa M. Torrents (coords.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Bern
Editorial: 
Peter Lang International Academic Publishers
Autor: 
Anna Fernàndez-Clot (ed.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Palma
Editorial: 
Patronat Ramon Llull
Autor: 
Jordi Fortuny Andreu
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Editorial UOC