Theoretical Linguistics in the Pre-University Classroom

Theoretical Linguistics Anna Pineda
Autor
Alice Corr, Anna Pineda (eds.)
Membres autors
Any
2023
Lloc
Oxford
Pàgines
320
Editorial
Oxford University Press
ISBN
978-01-97267-47-9

El volum Theoretical Linguistics in the Pre-University Classroom mostra el potencial pedagògic de la lingüística teòrica a l’hora d’establir ponts amb l’ensenyament de la llengua a les aules preuniversitàries. El lector hi trobarà les contribucions de diversos professionals, incloent-hi professors d’institut i lingüistes universitaris, que ofereixen un panorama actualitzat de la investigació centrada en l’impacte i la pràctica de base sorgida del moviment educatiu de la lingüística a les escoles, vigent des de fa diverses dècades. Els treballs se centren, principalment, en tres nuclis: Catalunya-Espanya, el Regne Unit i l’Amèrica del Nord, tot i que també n’hi ha de referits a altres realitats. Les diverses contribucions presenten una visió plural de la lingüística teòrica (amb diverses perspectives, com ara la cognitivista o la generativista) com a mitjà per ampliar les possibilitats del tractament de la llengua i del funcionament del llenguatge en entorns no universitaris. En darrer terme, el volum té la voluntat de mostrar com la lingüística teòrica és una eina per reorientar la recerca de la comprensió lingüística, anar més enllà de l’adquisició d’habilitats instrumentals, i avançar cap al descobriment intel·lectual i cap a la promoció de l’educació científica a través del llenguatge.

Fitxa de l'editorial