Publicacions

Autor: 
Josep Solervicens (ed.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Punctum
Autor: 
Lola Badia, Joan Santanach, Albert Soler (eds.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona - Palma
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona - Edicions de la Universitat de les Illes Balears
Autor: 
Sebastià Bonet, Neus Nogué, Eulàlia Salvat (eds.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions Universitat de Barcelona
Autor: 
Albert Bastardas i Boada, Emili Boix-Fuster, Rosa M. Torrens Guerrini (coords.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona, Editorial Octaedro
Autor: 
Neus Nogué Serrano
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor: 
Àngels Massip-Bonet
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor: 
Carrera-Sabaté, Josefina; Pons-Moll, Clàudia; Bach Marquès, Jesús (coord.)
Any: 
2 017
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Graó
Autor: 
Jiménez Zafra, S., Taulé, M., Martín Valdivia, M.T., Martí, M.A., Ureña, L.A.
Any: 
2 017
Lloc: 
Language, Resources and Evaluation
Editorial: 
Dordrecht, Springer Science+Business Media
Autor: 
Anna Alberni
Any: 
2 017
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - Biblioteca de Catalunya
Autor: 
Antònia Carré i Lluís Cifuentes
Any: 
2 017
Lloc: 
Londres
Editorial: 
Queen Mary, University of London