Publicacions

Autor: 
Alfred Quitana
Any: 
2 015
Lloc: 
Lleida
Editorial: 
Pagès Editors- Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions
Autor: 
Anton Espadaler (ed.)
Any: 
2 015
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions i Edicions UB
Autor: 
Josefina Carrera-Sabaté; Clàudia Pons-Moll; Joan Solà Cortassa
Any: 
2 014
Lloc: 
en línia
Editorial: 
http://www.ub.edu/sonscatala/ca
Autor: 
Editat pels professors Núria Alturo, Evelien Keizer i Lluís Payrató
Any: 
2 014
Lloc: 
Editorial: 
International Pragmatics Association (IPrA)
Autor: 
Lola Badia (dir.)
Any: 
2 014
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Enciclopèdia Catalana, Editorial Barcino i Ajuntament de Barcelona
Autor: 
Anna M. Villalonga
Any: 
2 014
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Llibres del Delicte
Autor: 
Lola Badia (dir) et. al.
Any: 
2 014
Lloc: 
Palma
Editorial: 
Patronat Ramon Llull
Autor: 
Josep Solervicens
Any: 
2 013
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Punctum
Autor: 
Esteve Clua i Maria-Rosa Lloret (editors)
Any: 
2 013
Lloc: 
Alacant
Editorial: 
IIFV
Autor: 
Anna M. Villalonga
Any: 
2 013
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Alrevés