Publicacions

Autor: 
Ramon Xuriguera
Any: 
2 015
Lloc: 
Lleida
Editorial: 
Punctum
Autor: 
Àngels Massip i Alberts Bastardas (eds.)
Any: 
2 015
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions
Autor: 
Antoni I. Alomar, Montserrat Lluch, Aina Sitjes, Albert Soler (eds.)
Any: 
2 015
Lloc: 
Palma
Editorial: 
Patronat Ramon Llull
Autor: 
Jordi Fortuny i Bernat Corominas-Murtra (editors)
Any: 
2 015
Autor: 
Alfred Quitana
Any: 
2 015
Lloc: 
Lleida
Editorial: 
Pagès Editors- Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions
Autor: 
Anton Espadaler (ed.)
Any: 
2 015
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions i Edicions UB
Autor: 
Eulàlia Bonet, Maria Rosa Lloret, Joan Mascaró (eds.)
Any: 
2 015
Lloc: 
Sheffield
Editorial: 
Equinox
Autor: 
Josefina Carrera-Sabaté; Clàudia Pons-Moll; Joan Solà Cortassa
Any: 
2 014
Lloc: 
en línia
Editorial: 
http://www.ub.edu/sonscatala/ca
Autor: 
Editat pels professors Núria Alturo, Evelien Keizer i Lluís Payrató
Any: 
2 014
Lloc: 
Editorial: 
International Pragmatics Association (IPrA)
Autor: 
Lola Badia (dir.)
Any: 
2 014
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Enciclopèdia Catalana, Editorial Barcino i Ajuntament de Barcelona