Escola catalana i variació fonètica. Una evolució del vocalisme àton a Alguaire i a Lleida

Autor
Josefina Carrera-Sabaté
Membres autors
Any
2002
Lloc
Lleida
Pàgines
262
Col·lecció
Sèrie Estudis, 53
Editorial
Pagès Editors
ISBN
978-84-7935-972-0

Escola catalana i variació fonètica és una reflexió sobre el comportament de la vocal pretònica -e- a les contrades lleidatanes. L'impacte de l'escolarització en català és el punt de partida d'aquest estudi que analitza alternances fòniques en segrianencs de 3 a 80 anys i que es desenvolupa a través d'una triple perspectiva lingüística: fonètica, sociolingüística i psicolingüística. Els resultat a què arriba l'autora permeten observar que el lleidatà evoluciona sota la influència de la llengua escrita, fet que es constata significativament en els parlants que hi estan més en contacte.