Història de la literatura catalana. Vol. III. Literatura medieval (III). Segle XV

Autor: 
Lola Badia (dir.)
Membres Autors: 
Any: 
2015
Lloc: 
Barcelona
Pàgines: 
494
Col·lecció: 
Història de la literatura catalana, III
Editorial: 
Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona
ISBN: 
978-84-412-2406-3

El tercer volum de la Història de la literatura catalana se centra en ple segle XV, veritable segle d’or de la literatura catalana. Analitza i estudia en profunditat la narrativa cavalleresca (Història de Jacob Xalabín, Curial e Güelfa i el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell), la prosa històrica i sentimental, Joan Roís de Corella, l’Espill de Jaume Roig, els escritpors a la València de la segona meitat del XV i la prosa religiosa. Amb aquest tercer volum es tanca el període de l’edat mitjana dins de la nova Història de la literatura catalana.