Història de la literatura catalana. Vol. III. Literatura medieval (III). Segle XV

Autor
Lola Badia (dir.)
Membres autors
Any
2015
Lloc
Barcelona
Pàgines
494
Col·lecció
Història de la literatura catalana, III
Editorial
Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona
ISBN
978-84-412-2406-3

El tercer volum de la Història de la literatura catalana se centra en ple segle XV, veritable segle d’or de la literatura catalana. Analitza i estudia en profunditat la narrativa cavalleresca (Història de Jacob Xalabín, Curial e Güelfa i el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell), la prosa històrica i sentimental, Joan Roís de Corella, l’Espill de Jaume Roig, els escritpors a la València de la segona meitat del XV i la prosa religiosa. Amb aquest tercer volum es tanca el període de l’edat mitjana dins de la nova Història de la literatura catalana.