Costums de Tortosa

Costums de Tortosa
Autor
Àngels Massip-Bonet
Membres autors
Any
2022
Lloc
Barcelona
Pàgines
544
Editorial
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
ISBN
978-84-9191-255-2

Consuetudines Dertosae (Costums de Tortosa), primer codi legislatiu escrit originàriament en llengua catalana, s'inspira en el dret comú romà i permet al poder reial, amb la complicitat de la burgesia naixent, de prevaldre front als poders feudals. Aquests costums configuren jurídicament i administrativa el territori de Tortosa, configuració que havia de marcar un nou sistema de govern a la Catalunya Nova i, després, a Mallorca i a València. Tortosa contribuirà decisivament, doncs, a l'aparició del braç popular en la vida pública de Catalunya, en els orígens del parlamentarisme europeu. Es posaven les bases d'un incipient constitucionalisme que seria clau en la política de la monarquia catalana. Tot plegat en un àmbit territorial que aspira a abastar els límits de l'antiga Ilercavònia que són els del bisbat de Tortosa (que perviurien fins les mutilacions de 1960).

A més del seu valor jurídic, el text de Consuetudines Dertosae és un document importantíssim per a l'estudi de la llengua catalana del segle XIII en general i, especialment, del vocabulari jurídic i comercial de l'època. Aquesta edició, que en un futur proper estarà disponible electrònicament, permetrà tant a juristes com a lingüistes, de fer estudis a partir de cerques i amb la riquesa que suposa tenir en tot moment contextualitzats els conceptes jurídics i els mots i expressions, que, sovint, surten en aquest text per primera vegada en la llengua escrita catalana.