Scripta rossellonesa

Autor
Àngels Massip i Joan Veny (dir.); Xavier Luna-Batlle i Montserrat Barri (autors dels comentaris)
Membres autors
Any
2021
Lloc
Barcelona
Pàgines
431
Col·lecció
Biblioteca de dialectologia i sociolingüística, 24
Editorial
IEC
ISBN
978-84-9965-619-9

El llibre Scripta rossellonesa és una selecció de textos datats del segle XIII al segle XX i que ofereixen una àmplia perspectiva de la llengua escrita a la Catalunya del Nord (català septentrional) –i a través de l'escrit, de l'oralitat de cada època. Presenta temàtiques i gèneres tan diversos com poden ser ordinacions, costums, inventaris, testaments, contes, llegendes, sermons, crides o teatre popular. El valor d'aquesta obra resideix en el fet que aquests 101 textos recollits, van acompanyats d'una anàlisi exhaustiva i precisa de les característiques gràfiques (a través de les quals es reflecteixen les fonètiques), morfològiques, sintàctiques i lèxiques més remarcables del text i que en defineixen la llengua com a varietat septentrional. Al final del volum, hi figura un glossari amb totes les paraules que surten comentades en les anàlisis lingüístiques i, al costat, la referència a l'any i al gènere del text on apareixen.

Informació de l'editorial.