Metaficció: Renaixement & Barroc

Autor: 
Josep Solervicens (ed.)
Membres Autors: 
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Col·lecció: 
Poètiques, 5
Editorial: 
Punctum
ISBN: 
978-84-948093-7-8

Les set contribucions del volum aborden transversalment la delimitació del concepte de metaficció, els usos i les funcions que assumeix i la connexió amb els paràmetres teòrics que articulen les poètiques clàssiques, renaixentistes i barroques, perquè les obres metaficcionals han de ser examinades necessàriament des de diversos fronts: en tant que obres de ficció, en tant que reflexions sobre la ficció i amb el surplus que suposa la reflexió ficcionada de la ficció. Tots els treballs incideixen en la dimensió epocal de la qüestió, en els trets específics de la seva materialització al Renaixement i al Barroc.