Tesi doctoral: Estudi contrastiu de l’estructura sil·làbica del català i del xinès estàndards i de les implicacions segmentals més rellevants per als aprenents sinòfons

Autor
Liyun Wang
Director
Maria-Rosa Lloret (UB) - Joan Julià-Muné (UdL)
Data de lectura
Lloc de lectura
Sala de Professors de la Facultat de Filologia (Edifici Josep Carner, 5è pis)