També ha estudiat filologia catalana...

Jordi Lon i Quintana
Anys d’estudi de filologia catalana a la UB:
1995-2000

Trajectòria personal i professional.

Després de llicenciar-me en filologia catalana vaig fer algunes feines relacionades amb la carrera (assessorament lingüístic, formació d’adults) i altres que no hi tenien res a veure. Més tard, em vaig llicenciar en periodisme i vaig treballar en aquest camp, com a cap de redacció de dues revistes i com a redactor freelance per a diverses publicacions. Finalment em vaig encaminar cap a la gestió cultural i vaig aprofundir-hi fent un postgrau en direcció d’empreses i entitats culturals. Actualment sóc cap de projectes d’Òmnium Cultural i faig algunes col•laboracions puntuals amb mitjans escrits, alhora exploro les possibilitats de les xarxes socials.

Destacaria de la formació rebuda en els estudis de filologia catalana.

La qualitat de molts dels professors i professores. La possibilitat de traçar un itinerari propi, d’acord amb els meus interessos, a través de les assignatures optatives i de lliure elecció.

El més útil dels estudis de filologia catalana.

El fet d’obtenir una base força sòlida en cultura humanística, una maleta farcida de conceptes, noms, dates, obres i fonts bibliogràfiques que m’han estat d’utilitat dins i fora de l’àmbit professional.

En els estudis de filologia catalana s’hi troba a faltar.

L’enfocament pràctic dels estudis. Si més no, disposar d’alguns fils per poder estirar quan has de transformar els coneixements en professió.

Complementar i actualitzar els estudis de filologia catalana.

D’una banda, amb la formació en periodisme i gestió cultural, que tenen molts punts de contacte amb la filologia. De l’altra, a través de lectures i altres vies de consum cultural. Una forma desordenada i intuïtiva d’aprendre coses, però apassionant.

Percepció dels estudis de filologia catalana amb el temps.

El convenciment que la filologia no és una formació professional, però sí una bona base.

Un consell per als actuals estudiants de filologia catalana.

Que gaudeixin aprenent, que mirin d’entrar al món laboral amb alguna feina i, al cap d’un temps, que completin la formació amb aquells aprenentatges que els puguin ser de més utilitat per encarrilar el seu camí professional.