Grup d’estudi sobre la literatura del Vuit-cents

Investigador principal
Josep M. Domingo Clua

Josep Camps (UOC), Roger Canadell (UOC), Anna Llovera (UdL), Ramon Panyella (UAB). Col·laboradors: Joan-Lluís Marfany (U. Liverpool), Damià Pons (UIB), Joan Ribera Llopis (U. Complutense), Rafael Roca (U. València), Lourdes Sánchez Rodrigo (U. Granada), Gabriel Sansano (U. Alacant).

En el marc de la imprescindible reconsideració de la literatura catalana del segle xix, i en particular del seu relat historiogràfic, els propòsits del grup se centren a: (1) la investigació dels usos literaris de l’anomenada renaixença, més enllà de la seva escala local, a la llum dels processos de creació identitària i de l’elaboració de representacions coŀlectives característiques de la modernitat; (2) l’estudi de les peculiaritats d’aquest procés; (3) aprofundir en els mecanismes de la denominada “escala local” del fenomen.