Manual de transcripció del discurs oral. Materials de treball

Autor
Bladas, Òscar
Any
2009
Lloc
Barcelona
Pàgines
210
Editorial
Universitat de Barcelona, Secció de Lingüística Catalana, Departament de Filologia Catalana
ISBN
978-84-477-1057-7

Aquest manual recull les bases teòriques i metodològiques de la transcripció de dades orals (qüestions sobre l’enregistrament, els tipus de transcripcions possibles, els programes informàtics disponibles, etc.) i descriu els criteris de transcripció discursiva utilitzats en el Corpus del Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB). El llibre es complementa, a més, amb trenta exercicis per aprendre a transcriure seguint els criteris del CCCUB.

El llibre va ser editat l’any 2009 per Òscar Bladas a partir dels materials elaborats conjuntament amb Lluís Payrató, Núria Alturo, Josep Besa, Neus Nogué i Marta Payà. El Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD) l'ha posat a disposició pública l'any 2017. Podeu accedir al manual i als exercicis en aquest enllaç: http://hdl.handle.net/2445/106301.