Guies de pronunciació del català

Autor: 
Josefina Carrera-Sabaté (dir.)
Membres Autors: 
Any: 
2015
Lloc: 
en línia
Col·lecció: 
Editorial: 
https://www.guiesdepronunciacio.cat/ca
ISBN: 

El web Guies de pronunciació del català és un espai gestionat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra i l’Institut del Teatre de Barcelona, que té per objectiu oferir materials per a l’aprenentatge de la pronunciació del català (de moment, l'oriental central) com a segona llengua o llengua estrangera. Aquests materials estan pensats per abordar la pronúncia del català des d’una triple perspectiva complementària: l’articulació dels sons del català que poden resultar difícils, l’aprenentatge de la prosòdia lligada a actes de parla propis del català i la disposició corporal dels usuaris abans i durant les pràctiques que es proposen.

Accés al recurs: https://www.guiesdepronunciacio.cat/ca