Gramàtica històrica catalana II

Autor
Francesc Bernat, Joan Martí i Mar Massanell
Membres autors
Any
2000
Lloc
Barcelona
Editorial
Universitat Oberta de Catalunya