Programa del seminari SLIMM (2022-2023, primer quadrimestre)

S'ha fet públic el programa del primer quadrimestre del curs 2022-2023 del Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna (SLIMM) del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB.

Les quatre sessions d'aquest primer quadrimestre seran els dies 25 d'octubre, 15 de novembre, 13 de desembre del 2022 i 17 de gener del 2023, a les 18:30 h, i en format virtual. S'hi podrà accedir sempre des del mateix enllaç: https://ub-edu.zoom.us/j/95358286512?pwd=RG9sT0t4RmJrVXRtSlFpTE5FSmx3dz09.

Programa

dimarts, 25 octubre, 2022 - 18:30

Lola Badia, Josep Solervicens i Maribel Ripoll: "Joan Fuster entre la història social de la llengua i la crítica literària"

dimarts, 15 novembre, 2022 - 18:30

Giovanni Strinna: "Nuove acquisizioni sui catalanismi in Sardegna (ricerche sul XVI secolo)"

dimarts, 13 desembre, 2022 - 18:30

Letizia Staccioli: "Edició crítica i estudi de la Lògica del Gatzell de Ramon Llull"

dimarts, 17 gener, 2023 - 18:30

Albert Tomàs: "«En aquest capítol no ha istòria ne poetria e per ço nos en passam»: la traducció catalana medieval de La ciutat de Déu de sant Agustí amb el comentari de Thomas Waleys"