The Pragmatics of Catalan

Autor
Ed. Lluís Payrató i Josep Cots.
Any
2011
Lloc
Berlín
Pàgines
391
Editorial
De Gruyter Mouton


Aquest llibre té l'objectiu de difondre internacionalment un conjunt de treballs innovadors que tenen com a objecte d'estudi i àmbit d'aplicació la llengua catalana. El volum constitueix una contribució significativa al camp de la pragmàtica intercultural i també a un ampli ventall de trets gramaticals i cognitius que han estat tractats des d'una perspectiva pragmàtica.  Índex
 

Etiquetes

Publicació

Migrate Id
30