Pol Vila Benach, guanyador del III Premi IRCVM al millor TFG

Pol Vila Benach

Pol Vila Benach, graduat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, ha guanyat el III Premi IRCVM al millor TFG en Cultures Medievals amb el seu treball "La paraula escrita com a instrument de govern: el multilingüisme en l'administració central de la Corona d'Aragó al segle XIV", que ha estat tutoritzat per Lluís Cifuentes i Comamala (Filologia Catalana, curs 2021-2022).

L'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) és un institut de recerca de la UB que agrupa els investigadors medievalistes d'aquesta universitat, inclosos els de la Facultat de Filologia i Comunicació.

La nostra enhorabona més cordial!