Obres completes de Pompeu Fabra, 7. Converses filològiques

Autor
Acura de Jordi Mir i Joan Solà
Any
2011
Lloc
Barcelona
Pàgines
1008
Col·lecció
Obres completes de Pompeu Fabra
Editorial
Proa
ISBN
978-84-8256-037-3

Amb data de desembre de 2010, per bé que en realitat el febrer d'enguany, ha aparegut el volum 7 de les Obres completes de Pompeu Fabra, dirigides per Jordi Mir i Joan Solà, en el qual s'apleguen, en edició crítica, les Converses Filològiques del Mestre.

De tots els volums publicats fins ara (n'hi ha previstos un total de 10), aquest és sens dubte el més susceptible d'interessar no tan sols els professionals de la filologia, sinó també un públic més ampli, atesa la diversitat de les qüestions tractades, així com també l'amenitat dels raonaments que hi desplega Fabra.

Per això és que Joan Solà considerava el present volum com a emblemàtic d'aquest magne projecte d'edició de la pràctica totalitat del corpus lingüístic fabrià.

A banda l'estudi introductori que l'encapçala, de Joan A. Argenter (UAB), i d'alguna cerca puntual duta a terme per Lluís Marquet, han tingut cura de tota la resta professionals vinculats en una o altra mesura al Departament de Filologia Catalana de la UB. Joaquim Rafel s'ha encarregat de la fixació del text. De la seva anotació, se n'han encarregat Maria Toldrà, per a les fonts medievals, i Josep Murgades, per a les fonts modernes i coetànies. Tot comptant amb un equip de joves col•laboradors entre els quals han destacat Maria Cabrera Callís, Núria León Mercadé, Jordi Manent, Jordi Pujol Pardell i Meritxell Talavera Muntané.

En l'ànim de tots ells, sempre ha estat present, en el mestratge i en el record, la figura i l'exemple de Joan Solà.