Notícies

La Universitat de Liverpool (Regne Unit), convoca diverses places docents entre les quals n’hi ha una de professor titular d’Estudis Ibèrics i Llatinoamericans en què es valora particularment l’especialització en estudis catalans. Podeu consultar l’enllaç de la Universitat de Liverpool on consta tota la informació relativa a la convocatòria.

Curs virtual d'iniciació a càrrec de la prof. Anna M. Villalonga. En el marc de l'espai web Llibresperllegir.cat i adreçat a qualsevol persona interessada en la confecció de ressenyes crítiques, siguin de novel·les, relats, poemes, articles o qualsevol altre tipus de text. El taller constarà d’un material teòric imprescindible per a l’aprenentatge, però té la pretensió de proposar per damunt de tot l’activitat pràctica de l’estudiant. La idea és facilitar les eines per tal que, després de les sis sessions, l’estudiant hagi adquirit les nocions necessàries per a la redacció d’una ressenya, és a dir, per saber exposar críticament tot allò que hagi extret de la lectura atenta del text. Informació i inscripcions.

S'ha convocat una plaça de professor de català a la Universitat de Monash (Melbourne, Austràlia) per al curs 2013. El període de presentació de sol·licituds és de l'1 al 15 de desembre de 2012. Per presentar la candidatura, les persones aspirants hauran d’emplenar el formulari en línia disponible al web de l’Institut Ramon Llull, on també trobaran les bases de la convocatòria, i adjuntar la documentació requerida.

La Coordinadora d'Estudis Universitaris de Filologia Catalana, que integra tots els departaments de filologia catalana de la Xarxa Vives d'Universitats, vol manifestar el seu desacord i la seva condemna més enèrgics a l'avantprojecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) presentat pel ministre d’Educació, Cultura i Esport del Govern d'Espanya, José Ignacio Wert. Tal com es planteja, aquest projecte suposa un intent de destrucció d'un sistema educatiu que s'ha demostrat imprescindible per a l'extensió del coneixement i de l'ús del català, necessari per a la preservació de la convivència social i eficaç en l'obtenció de resultats acadèmics. En definitiva, es tracta d'un objectiu polític mal dissimulat de relegació del català, de l'aranès i de totes les llengües oficials diferents del castellà a una situació de marginalitat i d'inferioritat. És per aquesta raó que la Coordinadora s'afegeix a totes les mobilitzacions de protesta que es promoguin arreu i fa una crida al professorat, als estudiants i al personal d'administració dels departaments que la integren a participar-hi. En particular, s'adhereix a la manifestació que ha convocat Somescola el dilluns dia 10 de desembre, a les 18'30 h a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, i la manifestació del 15 de desembre a Castelló de la Plana, organitzada per l'entitat Castelló per la Llengua, en la qual està integrada Escola Valenciana.

La Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona organitza el Premi Carme Serrallonga, que s’adreça a estudiants de les universitats de la Xarxa Vives i vol reconèixer la qualitat i la creativitat lingüístiques de la societat catalana actual. Duu el nom de Carme Serrallonga (1909-1997) en homenatge a l’admirable i reconeguda actitud de resistència catalanista durant el franquisme de qui fou capdavantera a retornar la llengua catalana a la docència i a defensar la llengua i la cultura catalanes. Bases del premi.

Un grup d'alumnes del grau de filologia catalana ha realitzat dos nous muntatges audiovisuals que il·lustren dues composicions poètiques. Es tracta del poema «Cementiri sota el mar» d'Emili Sánchez-Rubio i del poema «Què t'anava a dir» de Tomàs Lluc (Lluís Payrató). Aquests dos muntatges s'afegeixen als altres dos que el grup havia dut a terme anteriorment. La peculiaritat d’aquests treballs és que tot el material, ja sigui textual (els poemes), musical o dramàtic, està vinculat amb el departament d’una manera o altra.

S’ha publicat el desè número de la revista electrònica Llengua, Societat i Comunicació (LSC), del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la UB. L’esperit de Llengua, Societat i Comunicació és posar a l'abast de la societat el treball realitzat en el món universitari per tal que hi pugui revertir d'una manera pràctica. D'acord amb aquest objectiu, s’han anat publicant monogràfics en què es presenta la llengua des d’òptiques diferents; el número actual, titulat “Medicina i llenguatge: les paraules de la salut”, mostra una visió polièdrica del lèxic en les ciències de la salut. Podeu consultar tots els articles a http://revistes.ub.edu/index.php/LSC.

Fa cinc anys de la posada en funcionament del lloc web Mimesi, que difon les investigacions del grup de recerca del Departament que té com objectiu l'exploració de les idees literàries del Renaixement, el Barroc i la Il·lustració, primordialment a l'àmbit català. Es presenta ara la primera actualització del web, amb nou disseny, més continguts i distribució més coherent de les informacions: http://stel.ub.edu/mimesi/

El Termcat acaba de publicar en línia la Terminologia de les festes patronals de Maó, que recull i defineix els conceptes bàsics emprats durant les festes de la Mare de Déu de Gràcia, de Maó: l’estructura, els actes rellevants, els elements materials, la música i la gastronomia. Aquest vocabulari està basat en el treball de màster del mateix nom que va elaborar durant el curs 2010-11 l'estudiant Anna Tudurí Suaus, dins el Màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials, organitzat pel nostre Departament i els Serveis Lingüístics de la UB.