Nou recurs digital: MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum

Acaba de publicar-se un nou recurs digital en accés obert: MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum. MedCat és una base de dades que sistematitza i classifica una enorme quantitat de documents arxivístics sobre l’exercici de la medicina i de totes les altres professions sanitàries (relatives tant als humans com als animals) i sobre les manifestacions culturals de la salut a l’àmbit de l’antiga Corona d’Aragó (Aragó, Catalunya, València i les Illes Balears). El seu marc cronològic és, primordialment, la baixa Edat Mitjana i el Renaixement (segles XIII-XVI), si bé en un futur podria ampliar-se a tota l’època preindustrial. MedCat forma part de les iniciatives del grup de recerca Sciència.cat, actualment finançat per un projecte de l’Agència Estatal de Recerca (Agencia Estatal de Investigación, MICINN), i és un recurs dirigit per Lluís Cifuentes (Universitat de Barcelona) i Carmel Ferragud (Universitat de València).

Es tracta d'un recurs en construcció permanent que proporcionarà accés a milers de documents, sens dubte una part del patrimoni escrit d’un abast i una importància extraordinaris, sense comparació a l’entorn europeu, que en farà una eina de recerca i de promoció de la recerca molt destacada, tant a l’àmbit nacional com a l’internacional. MedCat s’adreça, en particular, als especialistes en història social i cultural de la medicina i de la salut, però també, en general, a tots els que tinguin interès per aquests temes.

Més informació.