Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana al Dipòsit Digital de la UB

Cada curs es publica una selecció de Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. Els treballs publicats al Dipòsit Digital es poden consultar a la pàgina Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana, on es poden llistar per data de publicació, autor, títol o matèries.

Tots els treballs publicats al Dipòsit Digital són d'accés obert. Per citar-los, s'ha d'utilitzar l'enllaç handle que hi ha a la fitxa de cada treball.