Programa del Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i de l'Edat Moderna per al segon semestre del curs 2010-11