Premi IEC Pompeu Fabra de Gramàtica a Wang Liyun

En la convocatòria dels Premis Sant Jordi de l'IEC d'aquest any 2021, el premi de la Secció Filològica Pompeu Fabra de Gramàtica ha estat atorgat a Wang Liyun, per la seva tesi doctoral Estudi contrastiu de l’estructura sil·làbica del català i el xinès estàndard i de les implicacions segmentals més rellevants per als aprenents sinòfons. La tesi, dirigida per Maria-Rosa Lloret (UB) i el recordat Joan Julià-Muné (UdL), va ser llegida el 2019 a la Universitat de Barcelona.

L'enhorabona!