Beques de col·laboració al Departament (curs 2022-2023)

S'ha obert el termini per sol·licitar les beques de col·laboració en departaments per al curs 2022-2023. Es tracta d’un ajut destinat a facilitar als estudiants de l’últim curs de Grau d’ensenyaments oficials i als estudiants de primer any de màster oficial l’inici de les tasques d’investigació directament vinculades amb els estudis que estan cursant.

La beca la demana l'estudiant sobre la base d'un projecte de col·laboració amb el Departament. Convé, per tant, que els candidats es posin en contacte amb algun professor que els pugui fer de tutor. 

Enguany al nostre Departament se li han assignat dues beques de criteri general i una beca de Grups d'Innovació Docent Consolidats (GIDC) per al Grup d'Innovació Docent FONCAT.

La sol·licitud de la beca la fa directament cada estudiant a la web del Ministeri, i el termini per sol·licitar-la acaba el 20 de setembre. Tanmateix, tots els projectes de col·laboració hauran de ser valorats prèviament per la permanent del Consell del Departament i la beca per al Grup d'Innovació Docent ha de ser valorada per la persona responsable del grup.

Trobareu els detalls sobre la beca a: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_collaboracio/beca_col_departament/index.html