Beques de col·laboració al Departament (curs 2021-2022)

S'ha obert el termini per sol·licitar les beques de col·laboració en departaments per al curs 2021-2022. Es tracta d’un ajut destinat a facilitar als estudiants de l’últim curs de Grau d’ensenyaments oficials i als estudiants de primer any de màster oficial l’inici de les tasques d’investigació directament vinculades amb els estudis que estan cursant.

La beca la demana l'estudiant sobre la base d'un projecte de col·laboració amb el Departament. Convé, per tant, que els candidats es posin en contacte amb algun professor que els pugui fer de tutor. 

Enguany al nostre Departament se li han assignat dues beques de criteri general. No se li ha assignat cap beca per grup d'innovació docent, tot i que hi ha opció, en aquest segon cas, d'obtenir-ne alguna si en queda cap sense assignar (veg. http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_collaboracio/beca_col_depart...)

La sol·licitud de la beca la fa directament cada estudiant a la web del Ministeri, i el termini per sol·licitar-la acaba el 30 de setembre. Tanmateix, tots els projectes de col·laboració hauran de ser valorats prèviament per la permanent del Consell del Departament a la seva reunió del dia 27 de setembre. Convé, per tant, que els alumnes candidats facin arribar els seus projectes de col·laboració a la secretaria del Departament abans del 27 de setembre del 2021.

Trobareu els detalls sobre la beca a: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_collaboracio/beca_col_depart....