Libre de plantar vinyes e arbres. Tractat d'agricultura del segle XV

Autor
edició de Xavier Luna-Batlle i pròleg d'Àngels Massip
Any
2011
Lloc
Barcelona
Pàgines
79
Col·lecció
Scripta 1
Editorial
Publicacions de l'Abadia de Montserrat

El Libre de plantar vinyes e arbres és un manuscrit del final del segle XV que un escrivà anònim del Maestrat va copiar d'una obra prèvia que desconeixem. Un tractat d'agricultura de llengua concisa, pràctica i directa que conté molts trets dialectals de les terres de l'Ebre i del nord valencià. És una referència de gran valor per a la història dels dialectes i un document remarcable en la història dels textos agronòmics catalans. Constitueix el primer d’una sèrie de textos que publica el projecte "Diatopia i canvi lingüístic. Scripta i projecció dialectal" http://www.ub.edu/scripta del Departament de Filologia Catalana.


 

Etiquetes

Publicació

Migrate Id
30