Les llengües a Catalunya

Autor
Lluís Payrató i Francesc Xavier Vila
Any
2004
Lloc
Sabadell
Pàgines
183
Col·lecció
Aula de ciència i cultura ; 15
Editorial
Fundació Caixa de Sabadell
ISBN
8495166518

El català és la llengua pròpia de Catalunya, i n’és llengua oficial segons l’Estatut d’Autonomia. El castellà també n’és llengua oficial, com a la resta de l’Estat espanyol, i l’aranès és oficial a la Vall d’Aran. Però altres llengües conviuen —o malviuen— actualment en el territori del Principat. Així, el caló hi perviu en cercles molt reduïts i, en l’altre extrem, la influència de l’anglès sembla cada cop més aclaparadora, en detriment de llengües romàniques com el francès i l’italià. Per acabar, altres grups ètnics i lingüístics s’han instal·lat al país com a fruit de les anomenades noves migracions, i han contribuït a dibuixar-hi una imatge plurilingüe i multiètnica.

El panorama resultant és ben compex, i per entendre’l millor ens cal conèixer amb més profunditat les circumstàncies que envolten cada llengua i les perspectives de futur que es preveuen en cada cas. Aquesta obra vol contribuir a incrementar aquest coneixement, que sens dubte anirà en benefici d’una millor entesa de tots els ciurtadans i parlants que viuen i enraonen al Principat de Catalunya.