La dixi de persona en català

Autor
Neus Nogué Serrano
Membres autors
Any
2008
Lloc
Barcelona
Pàgines
344
Col·lecció
Textos i Estudis de Cultura Catalana
Editorial
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
ISBN
978-84-8415-992-6

Aquesta obra caracteritza la dixi de persona tal com es manifesta en la llengua catalana. Aquest fenomen, molt poc estudiat fins ara, inclou el conjunt d’estratègies que utilitzen els parlants per establir referències de tipus personal en relació amb els participants en la comunicació i, més en general, amb el context espaciotemporal en què es duu a terme.