La Universitat de Barcelona convoca la beca Màster + UB

Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona ha publicat la convocatòria de la beca Màster + UB, un programa de captació d'estudiants per a cursar estudis oficials de màster durant el curs 2023-2024. Aquest programa té com a objectiu incentivar les vocacions científiques i atraure estudiants amb un bon expedient acadèmic per a participar en activitats de recerca dins d'un grup de recerca consolidat. La convocatòria consta de dues edicions, una a l'abril i l'altra a l'octubre. Els sol·licitants de la convocatòria Màster + UB d'abril han de ser graduats o estar acabant el grau i estar matriculats en un màster vinculat a la beca en el moment d'inici d'aquesta;  en la convocatòria Màster + UB d'octubre, els estudiants hauran d'estar matriculats al màster vinculat a la beca.

Els beneficiaris d'aquesta beca tindran l'oportunitat de participar en les activitats que organitza el grup de recerca consolidat al qual s'assigna el becari, així com de realitzar un projecte sota la direcció d'un tutor. El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria d'abril és des del 27 d'abril al 16 de maig de 2023.

Podeu trobar-ne més informació en aquest enllaç.