Història de la literatura catalana Vol.II Literatura Medieval (II). Segles XIV-XV

Autor
Lola Badia (dir.)
Membres autors
Any
2014
Lloc
Barcelona
Pàgines
487
Editorial
Enciclopèdia Catalana, Editorial Barcino i Ajuntament de Barcelona

Se centra en l'estudi de Francesc Eiximenis, Vicent Ferrer, Bernat Metge, Anselm Turmeda, Andreu Febrer, Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March. Conté també capítols d'estudi sobre la cancelleria reial, sobre les traduccions i els traductors, i sobre la poesia cortesana abans i després de March.