Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003

Autor
Diversos
Any
2007
Lloc
Barcelona
Editorial
Generalitat de Catalunya- Secretaria de Política Lingüística

El debat sobre la situació social del català es resol massa sovint a base d'estereotips, d'anècdotes i de percepcions personals no sempre representatives. L'estudi presentat, en el qual han participat un membre del Departament i una investigadora del CUSC-UB, analitza en profunditat les resultats de l'enquesta sobre usos, coneixemements i representacions lingüístics més àmplia realitzada fins avui dia a Catalunya (EULC-03). Lluny de les visions simplificadores, els resultats d'aquest estudi permeten matisar tant alguns discursos cofoistes com les visions més catastrofistes de l'evolució de la llengua. Així, l'obra constata que els avenços recents en el coneixement del català són probablement menors dels que s'han anat fent públics fins ara, però alhora confirma tendències fortament positives per al català en camps com ara la transmissió de la llengua de pares a fills o la identificació positiva amb el català en amplis sectors de neoparlants.

 

Descarregar aquí.