Es publica un nou estudi sobre l'ús del català entre els joves de Catalunya

btpl

Acaba d'aparèixer en línia l'estudi Les dinàmiques del català entre els joves: reptes, principis i arguments per a l’acció, dins de la Biblioteca Tècnica de Política Lingüística (BTPL), editada per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

 

L'estudi es va desenvolupar en el marc del CUSC-UB i hi ha participat Avel·lí Flors-Mas, professor de la secció de Lingüística General, juntament amb F. Xavier Vila i Marina Massaguer. La publicació conté un diagnòstic sobre la realitat de l’ús del català entre el jovent de Catalunya, a partir del qual s'identifiquen diferents principis i arguments per a desenvolupar polítiques de promoció de l'ús de la llengua.

 

Podeu accedir a la publicació des d'aquest enllaç.