Els fons manuscrits lul·lians de Mallorca

Autor
Llorenç Pérez Martínez
Any
2005
Lloc
Palma de Mallorca
Pàgines
269
Editorial
UIB
ISBN
978-84-475-2779-3

Aquest volum reuneix per primer cop els treballs de catalogació dels fons lul·lians de Mallorca i d'algunes biblioteques espanyoles que va dur a terme l'historiador, arxiver i bibliotecari mallorquí Llorenç Pérez Martínez (1928-1992) i que es van publicar en diversos lliuraments a la revista Estudios Lulianos entre els anys 1958 i 1973. Encara avui els catàlegs de Pérez són imprescindibles per conèixer els esmentats fons de manuscrits i impresos i poder-hi treballar. L'amplitud dels índexs de noms propis, obres lul·lianes i íncipits que s'han elaborat per a l'ocasió demostren la riquesa i la importància dels treballs ara novament publicats.