El català septentrional de transició: nova visió des de la morfologia .

Autor
Montserrat Adam Aulinas
Membres autors
Any
2006
Lloc
Barcelona
Col·lecció
Biblioteca Filològica, 58
Editorial
Institut d'Estudis Catalans
ISBN
84-7283-888-9

El llibre és un estudi lingüístic basat en enquestes sobre el terreny realitzades a les comarques de Girona situades a la meitat nord (la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany). Diverses de les poblacions havien estat enquestades també per Alcover durant el període 1906-1928. La comparació que s'ha establert entre les dades actuals i les d'Alcover permet veure l'evolució de diverses característiques de morfologia verbal; s'analitzen també trets de morfologia nominal actual .

A més de l'estudi del canvi lingüístic, el treball fa aportacions sobre l'origen de determinades característiques així com sobre el tema de la divisió dialectal. Pel que fa a aquest darrer punt, als trets rossellonesos que s'hi poden localitzar -i que són la causa que part d'aquesta zona hagi estat qualificada com a «català septentrional de transició»-, cal sumar-hi un conjunt de característiques que tenen com a límits molt aproximats els del bisbat de Girona, de manera que aquesta darrera zona pren un relleu lingüístic notable.
Més de 180 mapes, alguns dels quals en color, i taules amb quantificacions i amb la informació aportada per la bibliografia anterior completen el volum. L'estudi és el resultat de la tesi doctoral que l'autora va llegir a la Universitat de Barcelona el 2002.