Manuel Badal Bertolín

Manuel Badal
Investigador Margarita Salas
93 403 56 31
Grau de Filologia Catalana
4.13

Sagunt, 1993. Graduat en Filologia Catalana per la Universitat de València en 2015, he centrat la meua activitat investigadora en la morfologia verbal del català. Amb el treball final de grau vaig iniciar una metodologia d’estudi que combinava l’anàlisi quantitativa amb la qualitativa, a partir de models teòrics com la morfologia natural. He continuat aquesta línia en la tesi doctoral, que ha rebut la qualificació d’excel·lent amb menció cum laude i doctorat internacional, sota la direcció del prof. Manuel Pérez Saldanya, especialista en morfologia i sintaxi del català, i del prof. Jesús Jiménez, especialista en fonètica i fonologia. Per a la realització de la tesi he obtingut una subvenció de la Generalitat Valenciana (ACIF/2017/268), que m’ha permés integrar-me en l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i en el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València.

Com a part de la meua formació acadèmica, a més de realitzar el Màster en Professor d’Educació Secundària, he impartit, durant tres anys, assignatures com Llengua catalana i Morfologia catalana. També he realitzat una estada de tres mesos en el Research Centre for Romance Linguistics de la Universitat d’Oxford, sota la supervisió del prof. Martin Maiden, reputat investigador en morfologia romànica. Aquesta estada m’ha permés ampliar notablement els meus coneixements sobre la morfologia autònoma i el concepte de morfoma, pilars bàsics dels meus treballs més recents. Igualment, he format part del grup de recerca “VaLingCat” (UV; IP: Andreu Sentí), a més d’haver col·laborat amb els projectes de recerca “Continuación de la Gramática del Catalán Moderno (1600-1833)” (UA; IP: Josep Martines), i “Fenómenos de interfaz fonética-fonología-morfología desde la perspectiva de la variación lingüística” (UB; IP: Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons). Actualment, gaudisc d’una ajuda Margarita Salas (MS21-121) per a dur a terme una estada de dos anys a la Universitat de Barcelona i, a més, col·labore amb el projecte “La fonología nativa y no nativa: análisis y creación de recursos digitales (FONONARED)” (UB; IP: Clàudia Pons, Maria-Rosa Lloret).

Pel que fa a la divulgació dels resultats de la meua investigació, he participat en congressos nacionals i internacionals consolidats, com el Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, el Congreso Internacional de Lingüística General, la Western Conference on Linguistics o l’International Morphology Meeting. Quant a publicacions, cal destacar articles en revistes com Verba. Anuario Galego de Filoloxía, Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante o Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, que compten amb el segell de qualitat del FECYT i estan indexades en bases de dades com Emerging Sources Citation Index o Scopus.