"Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental: de l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística"

Autor
Esteve Valls i Alecha
Director
Dr. Joaquim Viaplana (UB) i Dr. Esteve Clua (UPF)
Data de lectura
Lloc de lectura
Sala de Graus de la Facultat de Filologia