Democratic Policies for Language Revitalisation: the Case of Catalan

Autor
Miquel Strubell and Emili Boix-Fuster (eds.)
Membres autors
Any
2011
Lloc
Basingstoke
Pàgines
254
Col·lecció
Palgrave Studies in Minority Languages and Communities
Editorial
Palgrave Macmillan
ISBN
978-0-230-28512-5

Es descriu, per a un potencial lector estranger, que a vegades rep informacions massa esbiaixades de la situació, les diferents polítiques lingüístiques aplicades per a la recuperació del català en els principals tres territoris del domini lingüístic des de la Constitució Espanyola del 1978. Els temes tractats són (1) una descripció de la comunitat lingüística; (2) el marc jurídic; (3) polítiques lingüístiques que afecten l´administració; (4) la política lingüística educativa; (5) la intervenció en les ocmunicacions orals i en les actituds; (6) els mitjans de comunicació; (7) el món de l´empresa i el consum; i (8) un estat de la qüestió sobre la recerca.


 

Etiquetes

Publicació

Migrate Id
30